REDEA, kako je skraćeni naziv Javne ustanove za razvoj Međimurske županije, počela je djelovati sredinom 2018. Tada je nastavila sve one aktivnosti kojima se do tada bavila tvrtka REDEA d.o.o., koju je još davne 2004. osnovala Međimurska županija, a koja je već tad naslijedila poslove i obveze koje je do tad izvršavao Međimurski poduzetnički centar. Tzv. MPC je bio osnovan još 1998. godine, stoga je jasno da pružanje podrške malim poduzećima i poljoprivrednicima u Međimurju ima dugu i značajnu tradiciju. Vjerojatno je i ta tradicija djelomično pomogla tome da Međimurje bude prepoznato kao jedan od poduzetnički najaktivnijih dijelova Hrvatske, s mnoštvom malih i srednjih tvrtki koje se bave različitim aktivnostima i zapošljavaju mnoštvo ljudi. Važno je napomenuti da je upravo MPC bio među prvim ustanovama u Hrvatskoj u kojoj je bio prepoznat značaj dobivanja statusa kandidata za ulazak u EU, te se u Međimurju među prvima počelo povlačiti značajna sredstva iz fondova EU koji su se tada “otvorili” za naše poduzetnike.

Uloga Javne ustanove za razvoj

Ustanova je preuzela sve poslove koji se smatraju stručnom podrškom budućem strateškom regionalnom razvoju regije Međimurje. Strateško planiranje sa ciljem usmjerenog održivog razvoja, razvoj gospodarstva ali i dalji razvoj ljudskih potencijala, kao i poljoprivrede među glavnim su ciljevima Ustanove.

Danas Ustanova inicira i provodi strateške projekte od važnosti za cijelo Međimurje, ali i lokalne zajednice. Uz to, pruža pomoć pri prepoznavanju, pripremanju i provođenju projekata sufinanciranih iz različitih programa (što nacionalnih, što europskih). Priprema EU projekata i dalje je jedna od najsnažnijih prednosti ove Ustanove, jer u njoj postoji ogromno iskustvo u svim fazama osiguravanja EU financiranja. Naravno da Ustanova uz to djeluje i edukativno, pa već godinama uspješno provodi cijelo mnoštvo edukacija, kako za javni a tako i za privatni sektor.

Poduzetnici iz Međimurja svjesni su kako važnog i dobro organiziranog partnera za provođenje svoga posla imaju u REDEI! A ostali hrvatski poduzetnici samo se mogu nadati da će i njihove razvojne agencije njoj postati što sličnije.