Partneri

VG Poduzetnički centar d.o.o. je lokalna poduzetnička potporna institucija Grada Velike Gorice. Premda posluje slijedom Zakona o trgovačkim društvima, ovo gradsko trgovačko društvo pruža razne savjetodavne usluge, oblikuje projekte, razvojne mjere i aktivnosti radi poticanja razvoja lokalnih 2.500 poduzetnika, 4.400 poljoprivrednih domaćinstava, 150 nevladinih organizacija i brojnih drugih lokalnih poslovnih subjekata. Sa svojim aktivnostima usmjerenim i na ruralni razvoj, te razvoj turizma i društvenih usluga, radi se o partneru s iskustvom u prekograničnim i međunarodnim projektima sufinanciranim i iz EU proračuna. Zahvaljujući uključenosti partnera u brojne strateške razvojne aktivnosti iz sustava gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice, VG Poduzetnički centar je autor, ali i vodeći partner cijelog projekta WASTE NO WASTE.

 

Grad Velika Gorica i VG Poduzetnički centar d.o.o. su pokrenuli inicijativu za projekt WASTE NO WASTE.  Grad Velika Gorica, čije područje od 566 četvornih kilometara nastanjuje po novijim podacima oko 70.000 stanovnika, ima uređeno odlagalište komunalnog otpada “Mraclinska Dubrava”, u sklopu kojeg se planira izraditi suvremeni centar za gospodarenje otpadom.

Velika Gorica je središte Zagrebačke županije i šesti grad po broju stanovnika u Hrvatskoj. Zahvaća Turopoljsku nizinu, dio Posavine i Vukomeričkih gorica, te je grad ekološki očuvanog okruženja, grad urbane jezgre i prelijepe ruralne okolice.

 

Sisacko-moslavacka zupanija provodi institucionalno i organizacijsko poboljšanje gospodarenja otpadom na svom administrativnom teritoriju kroz mjere Plana gospodarenja otpadom Sisačko-moslavačke županije.

Središnju Hrvatsku, kojoj pripada i prostor Sisačko-moslavačke županije određuje najveća gustoća industrijske izgrađenosti, zaposlenosti i proizvodnje. Sisačko-moslavačka županija ima površinu od 4.463 km2, te je po površini među najvećim županijama u Republici Hrvatskoj i na toj površini živi 183.730 stanovnika u 6 gradova i 13 općina.

Individualizacija odgovornosti i proizvodnja otpada koji se može reciklirati jedan je od temeljnih sklopova mjera predloženih za “integrirani sustav gospodarenja otpadom” predstavljenim u “Programu zaštite okoliša Zagrebačke županije”.

Zagrebačka županija zainteresirana je za proširenje utjecaja zaštite okoliša preko WASTE NO WASTE projekta. Također, Zagrebačka županija sudjeluje u sufinanciranju projekta.
Županiju čini 9 gradova i 25 općina na površini od 3078 km². Broj stanovnika u županiji je po popisu stanovništva iz 2001. godine iznosio 309.696.

VG Čistoća predstavlja samu jezgru umreženog institucionalnog tima partnera te pruža sve tehničke odgovore na pitanja koja se odnose na upotrebu i instalaciju opreme.

Partner VG Čistoća također provodi sva dodatna istraživanja i pripremu za implementaciju novog sistema podzemnih kontejnera za preradivi otpad. VG Čistoća je je gradsko komunalno društvo koje upravlja sustavom sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada na području Velike Gorice. 


Zelena mreza aktivistickih grupa (ZMAG)
 
je udruga građana koja se bavi pitanjima zaštite okoliša, očvanja prirodne i kulturne baštine te potporom i edukacijom građana radi organiziranja u civilne inicijative. Iskustvo u edukacijskim aktivnostima ZMAGa doprinjelo je u definiranju različitih ciljnih grupa kampanje za individualizaciju odgovornosti pri proizvodnji otpada za reciklažu. ZMAG će u projektu biti zadužen za radionice sa osnovnoškolskom djecom od kojih će neke biti održane na Recikliranom imanju u Vukomeriću.

 

 Zelena akcija Mičevec je bila uključena u projekt “zelenog monitoringa” – nadziora ilegalnih odlagališta otpada, sa Zagrebačkom županijom i Gradom Zagrebom.
Održavanje projektnih info-dana diljem obje županije zadatak je terenskog tima Zelene akcije Mičevec, udruge građana koja je osnovana je 2000. godine s temeljnom zadaćom očuvanja i zaštita okoliša na području Zagrebačke županije i grada Zagreba sa središtem u Mičevcu. ZAM će biti predstavljena i u projektnim odborima te zadužena za provedbu Info dana, aktivnosti koje se tiču informiranja i edukacije građana preko info pultova u Zagrebačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji s početkom u listopadu 2008. godine.

 

ACEGAS-APS S.p.A. pruža usluge zbrinjavanja otpada u gradovima Trstu i Padovi, te je, sa 1.500 radnika, jedno od većih komunalnih društava  u Italiji. Zahvaljujući raznolikom iskustvu iz područja reciklaže, ACEGAS-APS će s partnerima u projektu razmijeniti iskustva i primjere dobre prakse u individualizaciji odgovornosti kod odvojenog sakupljanja otpada.