RURAL FAIRS

Autori projekta:

 • Općina Acqualagna, Italija
 • Općina Sv. Petra Avelanskog, Italija
 • Planinarska zajednica Sirentina, Italija
 • Planinarska zajednica Camerino, Italija
 • Provincija Campobasso, Italija
 • Posebna organizacija za gospodarski razvoj Insernije, Italija

Glavni partneri:

 • VG Poduzetnički centar d.o.o., Hrvatska
 • Općina Acqualagna, Italija
 • Ekološka udruga “Bura”, Bosna i Hercegovina

Program:

Adriatic New Neighbourhood program INTERREG/CARDS-PHARE

Prioriteti projekta:

 • povezivanje organizatora ruralnih sajmova, izlagača i posjetitelja na međunarodnoj razini
 • promocija ruralnih sajmova, tradicionalnih običaja i rukotvorina
 • implementacija “Slow tourism” kluba
 • uvođenje sustava kvalitete sajmova

Trajanje projekta:

listopad 2007.- rujan 2008.

Vrijednost projekta za hrvatskog partnera:

20.972,53 eura

Financiranje proračuna hrvatskog partnera:

 • program INTERREG/CARDS-PHARE 75%;
 • proračun Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka 15%;
 • vlastito učešće VG Poduzetničkog centra d.o.o. 10%

Opći međunarodni ciljevi:

 • Povećati konkurentnost ustanova i institucija koje se bave organizacijom sajmova s područja turizma te unaprijediti infrastrukturu i način organizacije te vrste sajmova
 • Uspostava prekogranične suradnje i primjena zajedničkih strategija i metoda za kvalitetniju promociju turizma područja na koje se projekt odnosi
 • Poboljšati promociju i način organizacije ruralnih sajmova, te probuditi društvenu svijest i odgovornost o turizmu i kulturi u područjima djelovanja projekta
 • Realizirati najmanje 6 investicija u lakše oblike infrastrukture i kreacija novih proizvoda i usluga, stavljajući naglasak na  decentralizaciju turističkih tokova i revitalizaciju ciljnih područja
 • Promocija tradicionalnih običaja, proizvoda i usluga
 • Osnivanje kluba “Slow Tourism”, koji bi posjetiteljima i turistima pružio jedinstven način upoznavanja određene destinacije, vodeći ih kroz tradiciju i kulturu u duhu starih običaja, oslobađajući ih stresa svakodnevice, te stavljajući poseban naglasak na ekološki turizam

Ciljna grupa:

Organizatori, izlagači i posjetitelji sajmova, turističke zajednice gradova na projektom obuhvaćenim područjima, ugostiteljski djelatnici, stanovnici ruralnih sredina, ljubitelji “sporog odmora”

Planirani rezultati:

 • kreacija “QUALITY LABEL” – sustava kvalitete organizacije sajmova
 • početak rada “Slow Tourism” kluba s operativnim sjedištima u svim zemljama sudionicama projekta
 • newsletteri za promociju aktivnosti koje se namjeravaju provesti

 

Klub sporog turizma – Slow Tourism Club

 

Spori turizam je pokret koji teži ka promociji odgovornog i održivog turizma, zaštiti i očuvanju vrijednih turističkih destinacija, treningu i informiranju posjetitelja i stanovništva (lokalne i regionalne uprave, turističkih agencija, građana i drugih) u cilju očuvanja baštine. Inicijator pokreta sporog turizma u Hrvatskoj je VG Poduzetnički centar.

Prolistajte projektnu brošuru

Slow Tourism Club je međunarodna neprofitna organizacija, osnovana u Italiji (Campobasso 23.10.2007.) u svrhu promocije odgovornog i inovativnog turizma, radi očuvanja temeljnog ljudskog prava na uživanje u prirodi, krajoliku, kulturi, gastronomiji, povijesti i etnografskim tradicijama i vrijednostima.

Slow Tourism poziva na “polaganu turističku konzumaciju”, putem pažljivog odabira nekolicine mjesta “posjete” radi čim dubljeg doživljaja i asimilacije (dotaknuti lokaciju, omirisati i okusiti je, uživjeti se u nju i istodobno je zaštiti kao neprocjenjivu vrijednost ljudskog i socijalnog nasljeđa koje pripada cijelom čovječanstvu i koje je potrebno sačuvati i za nadolazeće generacije).

Slow Tourism izaziva zahtjevne posjetitelje visokih očekivanja na intenzivno emocionalno sudjelovanje u svakom kutku kraja, na otkriće nepoznatih i udaljenih mjesta i područja koja su isto tako dio lokalne kulture i prirode, te koja su vrijedna da ih se nanovo otkrije i cijeni zbog njihovih izvornih vrijednosti.

Slow Tourism potiče socijalni i odgovorni turizam koji poštuje prirodne i kulturološke raznolikosti, koji zahtijeva duhovnu prilagodljivost novim i drugačijim običajima. On potiče posjetitelje i stanovnike lokalnog područja da podijele najtankoćutnije odlike kraja kroz pozitivnu i reciprocitetnu znatiželju.

Slow Tourism razvija kulturu ugošćivanja (hospitality) i reciprociteta, te pomaže ruralnim i urbanim područjima da promoviraju politiku suživota, razvoja, te zaštite okoliša i izvorne životne sredine.

Slow Tourism promovira povratak konceptu “sporog života” kao životnog stila koji može i mora postati alternativni model održivog društvenog razvoja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija.